slogan3
Etichetare
ETICHETA  ENERGIE  ELECTRICA
Furnizorul: SC ENERGY MARKET CONSULTING SRL  
Telefon:       031.103.4720    
Site Internet:     www.emconsulting.ro  
Energie electrica furnizata de  SC ENERGY MARKET CONSULTING SRL, 2015
        Sursa primară de energie Furnizor Productie energie electrică România
        Cărbune 36.75% 26.89%
        Nuclear 10.95% 17.83%
        Gaze naturale 13.23% 13.52%
        Păcură 0.03% 0.06%
        Alte surse conventionale 0.14% 0.16%
        Regenerabile: 38.90% 41.54%
        Hidro 27.05% 27.36%
        Eolian 7.97% 11.03%
        Biomasa 0.37% 0.71%
        Solar 3.51% 2.43%
        Alte regenearabile 0.00% 0.01%
        0 % din enegia vanduta de furnizorul SC ENERGY MARKET CONSULTING SRL  este din import şi nu este cuprinsă în detalierea de mai sus 
Emisii de CO2 şi deşeuri radioactive
Emisii de CO2 ( 179,24 g/kWh) 100% (299,02 g/kWh media la nivelul României)
 
 
impact asupra mediului sub media tarii      
    60%
Deşeuri radioactive ( 0.003 g/kWh)   100% (0,003 g/kWh media la nivelul României)  
Conform Ordinului ANRE 69/2009-Regulamentul de etichetare a energiei electrice (www.anre.ro)      
  100%
ETICHETA  ENERGIE  ELECTRICA
Furnizorul: SC ENERGY MARKET CONSULTING SRL  
Telefon:       031.103.4720    
Site Internet:     www.emconsulting.ro  
             
Energie electrica furnizata de  SC ENERGY MARKET CONSULTING SRL, 2013
        Sursa primară de energie Furnizor Productie energie electrică România
        Cărbune 8.97% 27.25%
        Nuclear 5.52% 19.61%
        Gaze naturale 73.17% 14.35%
        Păcură 0.05% 0.08%
        Alte surse conventionale 0.30% 1.13%
        Regenerabile: 11.99% 37.58%
        Hidro 7.12% 27.36%
        Eolian 4.39% 8.94%
        Biomasa 0.17% 0.37%
        Solar 0.29% 0.85%
        Alte regenearabile 0.02% 0.05%
        0 % din enegia vanduta de furnizorul SC ENERGY MARKET CONSULTING SRL  este din import şi nu este cuprinsă în detalierea de mai sus 
Emisii de CO2 şi deşeuri radioactive
Emisii de CO2 ( 278,78 g/kWh) 100% (312,03 g/kWh media la nivelul României)
impact asupra mediului sub media tarii  
    89%
Deşeuri radioactive ( 0.004 g/kWh)   100% (0,004 g/kWh media la nivelul României)  
       
  100%
Conform Ordinului ANRE 69/2009-Regulamentul de etichetare a energiei electrice (www.anre.ro)    
 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com