slogan3

Obiective urmarite

  • distributia si comercializarea energiei electrice;
  • cresterea satisfactiei clientilor;
  • exploatarea conditiilor pietei liberalizate, pentru obtinerea unei pozitii importante in comertul cu energie;
  • construirea unei cooperari strategice;
  • formarea unei companii dinamice si puternice financiar si structural;
  • cresterea satisfactiei si eficientei angajatilor;
  • utilizarea unor surse de energie mai putin poluante.
Indicatori statistici privind activitatea de furnizare

 

Anexa 2 
 la Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice
Indicatori statistici privind activitatea de furnizare
SC ENERGY MARKET CONSULTING SRL Anul 2015
Nr. crt. Indicator statistic*   Tip consumator sem. I sem. II An
0 1 2 3 4 5
1 Număr de contestaţii privind facturarea - art. 8, alin. (3) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
2 Număr de contestaţii privind facturarea, raportat la nr. consumatori deserviţi - art. 8, alin. (3) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
3 Nr locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii serviciului de furnizare - art. 9, alin. (4)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
4 Nr solicitări  modificare tarif - art. 10, alin. (4) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
5 Nr total de petiţii primite, altele decât cele tratate în alte articole - art 11 alin. (5), a)   0 0 0
6 Nr petiţii reprezentând o solicitare de informaţii sau o propunere de îmbunătăţire referitoare la serviciul de furnizare-art 11, alin (5), b)   0 0 0
7 Nr petiţii cu subiect nerelevant: reclamaţii nejustificate, destinatar gresit, solicitări informaţii care nu sunt referitoare la serviciul de furnizare-art 11, alin (5), c)   0 0 0
8 număr sesizări privind intermedierea relaţiei consumator-operator de reţea-art 13, alin (3)    0 0 0
9 Număr de solicitări ale consumatorilor de a primi compensaţii-art 16, lit. a)   0 0 0
10 Număr de compensaţii acordate-art 16, lit. b)     0 0 0
11 Număr de neînţelegeri privind dreptul la compensaţii, aflate în litigiu-art 16, lit. c)   0 0 0
12 Număr de locuri de consum deservite la începutul perioadei-art 17, lit. a)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 1 0 1
total      
13 Număr locuri de consum  preluate în cursul perioadei-art 17, lit. b)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
14 Număr de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei-art 17, lit. c)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
15 Număr de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei, pentru care furnizorul a încheiat contractele de reţea (transport şi/sau distribuţie)-art 17, lit. d)   casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
16 Număr de contracte de furnizare existente, modificate prin acte adiţionale în cursul perioadei-art 17, lit. e)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
17 Energie furnizată (în MWh), pe categorii de consumatori-art 17, lit. f) . casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 64.83 0 64.83
total      
* Semnificaţia în detaliu a fiecărui indicator este cea precizată în textul Standardului, la referinţa menţionată în anexă

Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice Ordinul ANRE nr. 1/2010

http://www.anre.ro/ordin.php?id=881

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com