slogan3

 

 

 

OFERTA- TIP DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

pentru consumatorii casnici

VALABILA INCEPAND CU 01.01.2016

 

S.C. ENERGY MARKET CONSULTING SRL, societate româna, ce îsi desfasoara activitatea în calitate de furnizor de energie electrica in baza Licentei de furnizare nr. 761/2006, eliberata de A.N.R.E , va propune urmatoarea oferta tip de furnizare energie electrica pentru consumatorii casnici.

Pretul de contract:

  • pretul energiei electrice este de 230 lei/MWh. Pretul propus nu include tarifele de transport, de servicii de sistem si de distributie valabile la data prezentei oferte.

  • Pretul propus nu contine TVA, contravaloarea certificatelor verzi aferente indeplinirii cotei anuale obligatorii, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta si acciza comerciala, ce vor fi facturate in conformitate cu precizarile legale.

• Durata contractului: Contractul de vanzare - cumparare se încheie pe o perioadă de 1 (un) an de zile cu posibilitatea prelungirii acestuia.

• Cantitatea de energie: acoperirea întregului necesar pe perioada de contract.

 • Calitatea energiei electrice furnizate: conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare.

• Facturare : În baza indexului transmis de distribuitor se emite factura fiscală care reflectă cantitatea de energie electrică efectiv consumată de dumneavoastră.

Transmiterea facturii se va realiza la adresa de corespondenta si prin posta electronica (e- mail) comunicată de către client.

Pe parcursul derulării contractului S.C. ENERGY MARKET CONSULTING S.R.L. emite, în primele 10 zile financiare ale fiecărei luni, o singura factura ce reprezinta contravaloarea energiei electrice consumate in luna precedentă, termenul de plata fiind de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

            Mentionam ca S.C. ENERGY MARKET CONSULTING S.R.L. nu va factura suplimentar abaterile orare inregistrate intre valorile orare contractate si valorile de consum inregistrate de grupurile de masura.

 

Prezenta ofertă este valabilă până la data de 31.12.2016.

           

 

 

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com