slogan3
Indicatori de performanta generali privind calitatea serviciului de furnizare

 

Anexa 1 
 la Standardul de performan?? pentru serviciul de furnizare a energiei electrice
Indicatori de performan?? generali privind calitatea serviciului de furnizare
Furnizor SC ENERGY MARKET CONSULTING SRL Anul 2015
Nr. crt. Indicator de performan??*   Tip consumator sem. I sem. II An
0 1 2 3 4 5
1 Durata medie de emitere a ofertelor de furnizare - art.5, alin. (1), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 5 5 5
total      
2 Durata medie de semnare a contractelor de furnizare- art.5, alin. (1), b) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 7 7 7
total      
3 Num?r de contesta?ii justificate  privind facturarea - art. 8, alin. (1), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
4 Num?r de contesta?ii justificate privind facturarea, raportat la num?r cons. deservi?i - art. 8, alin. (1), a) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
5 durata medie de rezolvare a contesta?iilor privind facturarea - art. 8, alin. (1), b) casnic  -    -    -  
necasnic mic  -    -    -  
necasnic mare  -    -    -  
total      
6 Nr  locuri de consum deconectate pt. care furniz. solicit? reluarea īn 4 ore-art. 9, alin. (2), a)   casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
7 Nr  locuri de consum deconectate pt. care furniz. solicit? reluarea īn mai mult de 4 ore-art. 9, alin. (2), b)   casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
8 Nr solicit?ri modificare tarif, rezolvate īn mai pu?in de 10 zile lucr?toare -art. 10, alin. (2).  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
9 num?r de peti?ii  de tipul celor prev?zute la art. 11, alin. (1), reprezentānd o reclama?ie justificat?- art.11. alin 3, a),   0 0 0
10 durat? medie de r?spuns la peti?iile de mai sus-art. 11 alin (3), b)    -    -    -  
11 durat? medie de transmitere c?tre op. de re?ea a sesiz?rilor primite prin fax sau prin Email-art 13, alin (1), a)   1 1 1
12 durat? medie de transmitere c?tre op. de re?ea a sesiz?rilor primite in scris, prin post? sau direct la registratur?, inclusiv cele referitoare la accesul la re?ea-art 13, alin (1), b)   1 1 1
13 Nr consumatori deservi?i de Serviciul Clien?i cu cel mai mare nr de consumatori aronda?i-art 14, alin (3), a)   1 0 1
14 Nr linii telefonice disponibile consumatorilor pentru comunicarea cu furnizorul-art 14, alin (3), b)   2 2 2
15 Num?r de linii telefonice cu operator 24 ore din 24-art 14, alin (3), c)   2 2 2
16 Nr linii telefonice gratuite-art 14, alin (3), d).   0 0 0
17 Num?r reclama?ii privind schimbarea furniz.-de la consumatorii proprii-art 15, alin (2), a)    0 0 0
18 Num?r reclama?ii privind schimbarea furniz.-de la consumatorii deservi?i de alt  furnizor-art 15, alin (2), b)     0 0 0
19 Num?r de reclama?ii privind schimbarea furniz.ajunse īn instan?a de judecat?-art 15, alin (2), c)    0 0 0
20 Num?r de reclama?ii privind schimbarea furniz.finalizate īn instan?a de judecat? cu sentin?? defavorabil? furnizorului respectiv-art 15, alin (2), d)    0 0 0
* Semnifica?ia īn detaliu a fiec?rui indicator este cea precizat? īn textul Standardului, la referin?a men?ionat? īn anex?

Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice Ordinul ANRE nr. 1/2010

 

http://www.anre.ro/ordin.php?id=881


 
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
    


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
   
   
  
  
  
    


  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
    
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com