slogan3

Obiective urmarite

  • distributia si comercializarea energiei electrice;
  • cresterea satisfactiei clientilor;
  • exploatarea conditiilor pietei liberalizate, pentru obtinerea unei pozitii importante in comertul cu energie;
  • construirea unei cooperari strategice;
  • formarea unei companii dinamice si puternice financiar si structural;
  • cresterea satisfactiei si eficientei angajatilor;
  • utilizarea unor surse de energie mai putin poluante.
Indicatori statistici privind activitatea de furnizare

 

Anexa 2 
 la Standardul de performan?? pentru serviciul de furnizare a energiei electrice
Indicatori statistici privind activitatea de furnizare
SC ENERGY MARKET CONSULTING SRL Anul 2015
Nr. crt. Indicator statistic*   Tip consumator sem. I sem. II An
0 1 2 3 4 5
1 Num?r de contesta?ii privind facturarea - art. 8, alin. (3) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
2 Num?r de contesta?ii privind facturarea, raportat la nr. consumatori deservi?i - art. 8, alin. (3) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
3 Nr locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii serviciului de furnizare - art. 9, alin. (4)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
4 Nr solicit?ri  modificare tarif - art. 10, alin. (4) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
5 Nr total de peti?ii primite, altele decât cele tratate în alte articole - art 11 alin. (5), a)   0 0 0
6 Nr peti?ii reprezentând o solicitare de informa?ii sau o propunere de îmbun?t??ire referitoare la serviciul de furnizare-art 11, alin (5), b)   0 0 0
7 Nr peti?ii cu subiect nerelevant: reclama?ii nejustificate, destinatar gresit, solicit?ri informa?ii care nu sunt referitoare la serviciul de furnizare-art 11, alin (5), c)   0 0 0
8 num?r sesiz?ri privind intermedierea rela?iei consumator-operator de re?ea-art 13, alin (3)    0 0 0
9 Num?r de solicit?ri ale consumatorilor de a primi compensa?ii-art 16, lit. a)   0 0 0
10 Num?r de compensa?ii acordate-art 16, lit. b)     0 0 0
11 Num?r de neîn?elegeri privind dreptul la compensa?ii, aflate în litigiu-art 16, lit. c)   0 0 0
12 Num?r de locuri de consum deservite la începutul perioadei-art 17, lit. a)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 1 0 1
total      
13 Num?r locuri de consum  preluate în cursul perioadei-art 17, lit. b)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
14 Num?r de locuri de consum deservite la sfâr?itul perioadei-art 17, lit. c)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
15 Num?r de locuri de consum deservite la sfâr?itul perioadei, pentru care furnizorul a încheiat contractele de re?ea (transport ?i/sau distribu?ie)-art 17, lit. d)   casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
16 Num?r de contracte de furnizare existente, modificate prin acte adi?ionale în cursul perioadei-art 17, lit. e)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
17 Energie furnizat? (în MWh), pe categorii de consumatori-art 17, lit. f) . casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 64.83 0 64.83
total      
* Semnifica?ia în detaliu a fiec?rui indicator este cea precizat? în textul Standardului, la referin?a men?ionat? în anex?

Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice Ordinul ANRE nr. 1/2010

http://www.anre.ro/ordin.php?id=881

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com